Verpleeghuiszorg bij TMZ

Wie vanwege psychische of lichamelijke beperkingen niet langer thuis kan wonen, kan uitstekend terecht bij TMZ. Onze kwetsbare bewoners hebben een grote behoefte aan zorg en ondersteuning. Thuis wonen is daardoor niet langer mogelijk.  Maar de stap naar een verpleeghuis neemt niemand voor zijn plezier.  Bij TMZ willen we dat het verschil met thuis zo klein mogelijk is. Wij zetten alles op alles om onze bewoners een thuisgevoel te bieden.

Verpleeghuiszorg

U gaat wonen in een nieuwe omgeving die helemaal is ingericht op uw zorgvraag. Alle faciliteiten zijn aanwezig. Zorgmedewerkers, behandelaars, vrijwilligers en mantelzorgers bieden hier de best mogelijke zorg. In samenspraak met u en uw naasten bieden we u de mogelijkheid uw leven zo passend en zinvol mogelijk te blijven invullen. Onze medewerkers willen zo veel mogelijk aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden. Dat zij hun werk professioneel doen, spreekt voor zich. Maar omdat zij bovendien met passie en betrokkenheid werken, voelen bewoners zich snel op hun gemak.

Waar bieden wij verpleeghuiszorg?

Impressies

Persoonlijke zorg.
De betrokkenheid van familie en vrijwilligers speelt een belangrijke rol.
U bent altijd welkom.
Alle voorzieningen aanwezig.

Goede verpleeghuiszorg door goede aansluiting

Uitgangspunt van onze woonzorg bent u: hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat úw leven het uwe blijft? De bewoner goed kennen is het basisprincipe bij uitstek van TMZ. De interesse van de medewerkers in u als cliënt is oprecht. Wie bent u, waar gaat uw belangstelling naar uit? Wat vindt u prettig en wat juist niet? Wat is voor u belangrijk? Hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen en behoeften? Hoe maken we een dag in het verpleeghuis voor u tot een zinvolle dag?

Voortdurend zijn we met elkaar in gesprek: met individuele cliënten en/of hun vertegenwoordigers maar ook met de cliëntenraden. Samen kunnen we goed inspelen op de ervaringen en bevindingen van cliënten. Samen beantwoorden we de vraag hoe de beste zorg eruit ziet. Samen stemmen we af hoe we die gaan organiseren. We spreken met u af wie welke rol neemt: uzelf, een familielid of een zorgmedewerker. We organiseren de zorg in kleine teams waarbij de cliënt zelf lid van het team is, net als de familie en de vrijwilligers. Ieder heeft zijn eigen rol, levert zijn eigen bijdrage en is belangrijk. Samen komen we immers verder. Uitgangspunt is wel dat de cliënt zo veel mogelijk de regie behoudt.

Somatische verpleeghuiszorg: behandelaars doen het samen

Sommige van onze cliënten hebben een CVA doorgemaakt of lijden bijvoorbeeld aan de ziekte van Parkinson. Zij wonen op een somatische afdeling, waar de zorgvraag vooral lichamelijk is. De behandelaars en het verzorgend team gaan uit van de mogelijkheden die er nog zijn. Ze willen bereiken dat cliënten ondanks hun beperkingen tóch zo prettig en zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Wie vanwege lichamelijke beperkingen naar een verpleeghuis verhuist, lijdt vaak aan meerdere chronische aandoeningen. Zo kan een COPD-patiënt ook diabetes hebben. Of heeft een CVA-patiënt naast mobiliteitsbeperkingen ook een spraakprobleem. Omdat TMZ de groeiende groep van kwetsbare ouderen als belangrijkste doelgroep heeft, zijn wij prima ingesteld op mensen met meerdere aandoeningen. Dan behandelen fysiotherapeut  of logopedist  een cliënt niet onafhankelijk van elkaar, maar bespreekt men vooraf en tussentijds in een multidisciplinair team met de cliënt wat het best is in zijn specifieke situatie. Door deze intensieve afstemming bereiken de behandelaars meer dan ze elk apart zouden kunnen bereiken, natuurlijk steeds in overleg met de cliënt en/of de vertegenwoordiger. Een plus een kan zo drie worden.

Dementie-afdelingen: omgeving maakt het verschil

Andere bewoners hebben een geheugenaandoening, zoals dementie*. Voor hen hebben wij psychogeriatrische afdelingen. Onze medewerkers daar proberen goed aan te sluiten op de behoeften en wensen van de cliënten. Waar somatische bewoners die meestal prima kunnen verwoorden, is dat bij psychogeriatrische cliënten lastiger. Daarom stemmen we de zorg regelmatig af met familieleden en andere naasten. De TMZ-medewerkers binnen de psychogeriatrische zorg hebben een grote affiniteit met mensen met dementie. Dit uit zich in de manier waarop zij een relatie met de verschillende bewoners aangaan, van mens tot mens. En steeds is daarbij het doel dat de cliënt zich prettig en tevreden voelt.

De inrichting van onze verpleeghuislocaties is smaakvol en huiselijk. Op de psychogeriatrische TMZ-afdelingen zijn rust en gezelligheid belangrijke trefwoorden. Onze zorgvuldig ingerichte, gastvrije locaties stralen warmte uit. Wij ervaren dat onze bewoners hiervoor bijzonder gevoelig zijn. En het mentale welbevinden van onze cliënten is immers ons hoogste doel. Daarom besteden we veel zorg en aandacht aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, waarbij huiselijkheid en herkenbaarheid belangrijk zijn. Het goed doseren van de juiste prikkels is daarbij van groot belang. We zorgen we voor een goede balans tussen privacy en ontmoetingsmogelijkheden: zoveel mogelijk ruime eenpersoonskamers en gezellige huiskamers.

*Alzheimer is één van de meest voorkomende vormen van dementie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Alzheimer Nederland. Op de website is ook informatie te vinden over het Alzheimer Café bij u in de buurt. Dit is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun mantelzorgers/familieleden en zorgverleners.

Altijd verpleeghuiszorg van TMZ dichtbij

Bij Het Borsthuis in Hengelo bieden wij psychogeriatrische verpleeghuiszorg, naast een scala aan andere diensten. Bij onderstaande locaties bieden wij zowel somatische als psychogeriatrische verpleeghuiszorg:

Samenwonen of logeren

Stellen kunnen binnen verschillende TMZ-locaties samenwonen indien zij beiden een verpleeghuisindicatie hebben. TMZ speelt zo in op de wens van ouderen om op een veilige en comfortabele manier samen te blijven wonen. Ook wanneer u vanwege individuele opname in het verpleeghuis niet samen kunt wonen biedt TMZ uw partner of naaste de mogelijkheid om te blijven logeren. Wij vinden het namelijk belangrijk dat uw partner of naaste betrokken kan blijven wanneer u binnen een woonzorgcentrum van TMZ verblijft. De afdeling kan u meer vertellen over de kosten die zijn verbonden aan logeren.

De wens om te blijven logeren (en bijvoorbeeld gebruik te maken van een maaltijdvoorziening) kan besproken worden met de zorgmedewerkers. Zij zetten zich in om dit verblijf zo comfortabel mogelijk te maken. TMZ biedt ook de mogelijkheid tot logeeropvang aan cliënten die een Wlz-indicatie hebben en de zorg thuis ontvangen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de zorgbemiddelaars van TMZ. Zij beantwoorden graag vragen over de actuele mogelijkheden op dit gebied. U kunt zorgbemiddeling bereiken via het algemene nummer: 0900 – 2 453 453.

Geestelijke verzorging

Voor zowel de somatische afdelingen als de dementie-afdelingen binnen TMZ is geestelijke verzorging beschikbaar. Bewoners met lichamelijke aandoeningen moeten leren leven met hun beperkingen en met hun nieuwe toekomstbeeld. Het vooruitzicht om bijvoorbeeld nooit meer zelfstandig te kunnen lopen of misschien eerder te zullen sterven – soms wil je daarover met iemand praten. Bij bewoners met dementieklachten zijn de gesprekken meer een teken van nabijheid, contact. De geestelijk verzorger verstaat de kunst zo goed mogelijk met de bewoner op gelijk niveau te communiceren, hem in zijn waarde te laten. Activiteiten als zingen, samen een kaarsje aansteken of een ander bekend ritueel kunnen het geheugen stimuleren. En voor alle TMZ-bewoners organiseren de geestelijk verzorgers uiteraard de wekelijkse vieringen. Meer weten over geestelijke verzorging binnen TMZ? Hier vindt u de brochure.

Aanmelden en eigen bijdrage

De indicatie die u nodig heeft om op een verpleeghuisafdeling te gaan wonen, is een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en heeft de vorm van een zorgprofiel. Zo’n zorgprofiel varieert al naar gelang de zorgbehoefte. De overheid heeft bepaald dat u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage moet betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Bezoek de website www.hetcak.nl voor meer informatie. Onze zorgbemiddelaars helpen u graag met uw aanmelding voor de verpleeghuiszorg van TMZ. Zij weten de weg in ‘zorgland’ en kunnen u goed begeleiden. U kunt Zorgbemiddeling bereiken via 0900 – 2 453 453.

Cliëntondersteuning

Als u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit is iemand die niet bij TMZ werkzaam is en u helpt bij het stellen van de juiste zorgvraag. Meer informatie en contactgegevens van een onafhankelijke ondersteuner kunt u vinden op de website van Menzis. Ook uw zorgbemiddelaar van TMZ kan u meer vertellen over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wie betaalt wat in een woonzorglocatie?

Zodra u verhuist naar een woonzorglocatie van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), krijgt u te maken met kosten voor wonen en zorg. Een groot deel van de kosten wordt vergoed vanuit de overheid (Wet langdurige zorg), maar er zijn ook zaken die u zelf moet betalen of waar u aan mee moet betalen. Wij hebben een overzicht voor u gemaakt van de kosten. Dat overzicht genaamd: ‘Wie betaalt wat’ vindt u op de pagina met downloads. Op de pagina ‘Aanvullende zorg’ vindt u nog meer uitleg over de zorg waar u recht op hebt.

Contactgegevens

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 5019
7600 GA Almelo
Telefoon:  0900 – 2 453 453

Ervaringen
Activiteitenbegeleiders

Activiteitenbegeleiders

“Wij zorgen voor variatie en welbevinden in het dagelijks leven van de bewoners”

Lees verder
Familie Heinen

Familie Heinen

“Hier krijgt ze goede zorg en is ze niet eenzaam”

Lees verder
Meneer Lamberts

Meneer Lamberts

“Ik vind het leuk om af en toe te helpen”

Lees verder
Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag? Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder