TMZ thuiszorg Twente: alle zorg in huis

Op zoek naar thuiszorg in Twente? Vertrouw op TMZ. Wij bieden veel mogelijkheden: van wijkverpleging tot personenalarmering, van dagbesteding tot zeer specialistische zorg in samenwerking met het ziekenhuis. Huishoudelijke ondersteuning bieden wij niet, daarvoor verwijzen we u naar het WMO-loket van uw gemeente. Onze medewerkers en vrijwilligers zorgen er op betrokken en professionele wijze voor dat u langer thuis kunt blijven wonen. Dit doen zij samen met u en uw naasten. Alleen zo blijft ‘thuis’ werkelijk úw thuis en thuiszorg letterlijk ‘thuis’-zorg.

Thuiszorg Twente: dichtbij en 24 uur per dag

Misschien heeft u een vorm van zorg thuis nodig. Zo kan het zijn dat u zich door een val niet meer veilig voelt in uw eigen huis. Of kunt u niet meer alleen douchen of ’s nachts zelfstandig naar de wc. Of moet die voetwond dagelijks verzorgd worden. Of heeft u door een chronische ziekte verpleegkundige ondersteuning nodig. Voor al deze situaties heeft TMZ een oplossing, dichtbij en 24 uur per dag. Uw zorgbehoefte staat bij ons centraal, de juiste zorg daarop laten aansluiten is ons vak.

Zorgmogelijkheden

Maar waar begint u? Aanvankelijk kunnen al die zorgmogelijkheden als een puzzel op u overkomen. Om die reden bekijken onze wijkverpleegkundigen graag met u welke zorg het best past bij uw behoeften. Zij kunnen u ook voorzien van een passende indicatie. Op de plattegrond onderaan de pagina kunt u zien welk wijkteam bij u in de buurt actief is en kunt u de contactgegevens van de wijkverpleegkundige van dit team raadplegen.

Impressies

Wij rijden op elektriciteit!
Dichtbij en 24 uur per dag.
Samen de nodige zorg bepalen.
Ook in de nacht zijn we er voor u.
Cognitief wijkteam voor geheugenproblematiek.

Kleine teams

De thuiszorg van TMZ werkt in kleine, zelfstandige teams. Zij organiseren uw zorg in samenspraak met u en uw familie. De teamleden weten elkaar gemakkelijk te vinden. Relevante informatie laten ze voor elkaar achter in een elektronisch cliëntendossier, dat u via uw eigen computer, tablet of smartphone zelf ook kunt inzien. Uiteraard zijn deze gegevens uitstekend beveiligd. Hoewel technologische hulpmiddelen steeds gewoner worden in de thuiszorg, zien wij ze uitdrukkelijk als ondersteunend: de menselijke maat en warme zorg staan voorop. 

Zorgplan op maat

De basis van de zorgverlening leggen we met u en uw mantelzorgers vast in een zorgplan. Hierin geven we aan hoe de zorg eruit ziet, wat we ermee willen bereiken en op welke termijn. Regelmatig kijken onze medewerkers met u of de afspraken moeten worden bijgesteld. Uw vaste team houdt steeds een vinger aan de pols. Want zorg werkt het best als u en wij er bewust mee omgaan.

Specialistische kennis

Het wijkteam heeft zo nodig contact met bijvoorbeeld uw huisarts of fysiotherapeut. Uw wijkverpleegkundige of verzorgende kan bovendien altijd een beroep doen op de specialistische kennis binnen TMZ zélf: wij hebben ouderengeneeskundigen in dienst, wondzorgspecialisten en verpleegkundigen met extra ervaring met bijvoorbeeld dementie of diabetes. Zij delen hun kennis met de wijkteams. Ook kunt u zelf gebruikmaken van medewerkers op onze zorglocaties. Wie bijvoorbeeld eens met een geestelijk verzorger wil praten, kan dat bij de vaste zorgmedewerker aangeven. Zo geeft onze wijkzorg toegang tot alle kennis en kunde die TMZ in huis heeft. 

Geestelijke verzorging

Verzorging vatten wij bij TMZ ruim op. Het gaat immers om uw welbevinden. Daarom werken onze geestelijk verzorgers niet alleen binnen de muren van de verschillende TMZ-locaties. Ook thuiswonende cliënten doen een beroep op hen. Zo kan het zijn dat iemand thuis wat geïsoleerd raakt en dreigt te vereenzamen. Of een mantelzorger raakt langzaam maar zeker overbelast. Een luisterend oor is in zo’n situatie welkom. Meer weten over geestelijke verzorging binnen TMZ? Hier vindt u de brochure.

Kennis van geheugenproblemen

Veel van onze cliënten hebben geheugenproblemen. Dementie is een veelvoorkomende aandoening, ook bij thuiswonende ouderen. Naarmate meer mensen langer thuis wonen, komen geheugenklachten meer voor en kunnen ze ernstiger worden.

Wanneer geheugenproblemen ontstaan of wanneer dementie is vastgesteld bij u(w familie), kan dit veel vragen oproepen. Onze wijkteams zijn daar goed op ingesteld en beschikken over specifieke kennis en ervaring. Persoonlijke begeleiding door een casemanager dementie kan dan een goede ondersteuning en vraagbaak zijn.

Met vragen kan men ook altijd terecht bij een TMZ-locatie waar we psychogeriatrische verpleeghuiszorg bieden of bij ons ‘cognitieve wijkteam’ (wijkteam Hengelo Plus), gespecialiseerd in geheugenproblematiek en gedragsproblemen.

Cliëntportaal Caren Zorgt

TMZ vindt het belangrijk om uw zelfstandigheid en het behoud van uw eigen regie zoveel mogelijk te stimuleren. Een manier om hier aan bij te dragen is u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van het cliëntportaal Caren Zorgt. Het cliëntportaal stelt u in staat om op ieder gewenst moment via een computer, laptop of tablet uw zorgdossier in te zien. Wilt u hier meer informatie over? Uw wijkverpleegkundige vertelt u graag meer.

Samenwerken

Samenwerken is een sterk punt van TMZ. We bundelen de krachten van professionals en persoonlijk betrokkenen. We noemden al de huisarts en de fysiotherapeut. Maar we werken ook intensief samen met de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Samen met andere zorginstellingen en het ZGT nemen we deel aan het regionale team ‘ThoeZ Twente'. Zo bieden we onze cliënten hoogwaardige ziekenhuistechnologie en zorg thuis. U kunt denken aan speciale pompen voor optimale pijnbestrijding in de laatste levensfase. Het team van ThoeZ Twente komt niet in plaats van de vertrouwde gezichten van uw eigen team: het helpt bij het opstarten van bepaalde complexere zorg en trekt zich daarna weer terug.

Oog voor mantelzorgers

Bij TMZ gaat ‘samen zorgen’ verder dan de zorgprofessionals. Uw familie en vrienden zijn minstens zo belangrijk. Onze zorgmedewerkers en vrijwilligers hebben altijd oog voor uw omgeving, uw mantelzorgers. Een goede afstemming van de verwachtingen over en weer is van belang. Kan TMZ iets extra’s betekenen of regelen? De wijkzorg signaleert regelmatig dat een mantelzorger het niet meer aan kan. Misschien biedt een aantal uren in de week dagbesteding uitkomst? Daarnaast biedt TMZ logeeropvang voor cliënten die beschikken over een Wlz-indicatie en thuis de zorg ontvangen. Door middel van dit logeeraanbod kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast worden.

Aanmelden en eigen bijdrage

Wijkverpleging en verzorging is geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Afhankelijk van de persoonlijke situatie en de zorgbehoefte wordt beoordeeld welke indicatie passend is. Onze wijkverpleegkundigen en zorgbemiddelaars helpen u graag bij het aanvragen van een indicatie die aansluit bij uw zorgbehoefte.

Wijkverpleging vanuit de Zvw

Indien u wijkverpleging en verzorging krijgt vanuit de Zvw dan betekent dit dat het gaat om basiszorg. Dit valt buiten het eigen risico. Er wordt dus geen eigen bijdrage gevraagd. Wilt u een afspraak maken met de wijkverpleegkundige om te kijken naar de mogelijkheden om thuis zorg te ontvangen? Bekijk dan hier welk team bij u in de buurt actief is en raadpleeg de bijbehorende contactgegevens.

Persoonsgebonden budget (PGB) 

Binnen TMZ houden een aantal wijkverpleegkundigen zich bezig met vraagstukken/aanvragen voor wat betreft het persoonsgebonden budget (PGB) via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierover heeft TMZ een akkoord met de meeste zorgverzekeraars. Hieronder is een overzicht te vinden van de verantwoordelijke wijkverpleegkundige per regio. Zij kunnen u voor vragen omtrent het PGB te woord staan. 

Regio Naam Telefoonnummer
Tubbergen

Debbie Frons

06 - 23 62 14 91
Enschede Lisanne Oukes 06 - 23 60 53 05
Twenterand

Anieke Molenkamp - Slomp
Danique Weghorst

06 - 23 62 06 72
06 - 13 17 34 42
Almelo

Mariska Schrooten
Maréll Bekhuis

06 - 10 29 25 45
06 - 23 63 89 04
Hengelo

Angelique Asbroek

06 - 51 71 09 56
Borne

Laura Warnders - Jansen
Karen Nijhuis - Bouten

06 - 10 91 51 18
06 - 23 82 13 90

Wijkverpleging vanuit de Wlz

Als u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u wonen met zorg bij een zorginstelling. Als u liever thuis blijft wonen dan kunt u deze zorg ook thuis ontvangen. De overheid heeft bepaald dat u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage moet betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Onze zorgbemiddelaars kunnen u helpen met uw aanmelding voor een Wlz-indicatie en vertellen u graag meer. U kunt zorgbemiddeling bereiken via 0900 – 2 453 453.

Video over thuiszorg TMZ

Waar bieden wij thuiszorg?

TMZ biedt thuiszorg in heel Twente. Hieronder kunt u snel en eenvoudig zien welk wijkteam bij u in de buurt actief is. Dit wijkteam bekijkt graag samen met u hoe wij u kunnen ondersteunen.

Op postcode of plaatsnaam zoeken:

Thuiszorgteam De Borgstaete

Borgstaete 31
7651 LB, Tubbergen

06-24648475
Neem contact met ons op

Thuiszorgteam De Borgstaete

Thuiszorgteam De Borgstaete

thuiszorgpersonenalamering

Borgstaete 31
7651 LB, Tubbergen

06-24648475
Neem contact met ons op

Wijkteam Albergen

Hoofdstraat 51
7665 AN, Albergen

06-81093642
Neem contact met ons op

Wijkteam Albergen

Wijkteam Albergen

thuiszorgpersonenalamering

Hoofdstraat 51
7665 AN, Albergen

06-81093642
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Centrum

Kerkplein 1
7607 BT, Almelo

06-51833431
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Centrum

Wijkteam Almelo Centrum

thuiszorgpersonenalamering

Kerkplein 1
7607 BT, Almelo

06-51833431
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Noord

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

06-14665073
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Noord

Wijkteam Almelo Noord

thuiszorgpersonenalamering

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

06-14665073
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Schelfhorst

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

06-14665049
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Schelfhorst

Wijkteam Almelo Schelfhorst

thuiszorgpersonenalamering

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

06-14665049
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo, Almelo

06-24898514
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

thuiszorgpersonenalamering

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo, Almelo

06-24898514
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Zuid

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

06-24649260
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Zuid

Wijkteam Almelo Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

06-24649260
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - De Watertoren

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-33580451
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - De Watertoren

Wijkteam Borne - De Watertoren

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-33580451
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Fleminghof

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-24648469
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Fleminghof

Wijkteam Borne - Fleminghof

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-24648469
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-51052672
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-51052672
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-23602394
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-23602394
Neem contact met ons op

Wijkteam Bornerbroek

Theresiahof 11
7627 NT, Bornerbroek

06-10157943
Neem contact met ons op

Wijkteam Bornerbroek

Wijkteam Bornerbroek

thuiszorgpersonenalamering

Theresiahof 11
7627 NT, Bornerbroek

06-10157943
Neem contact met ons op

Wijkteam De Greven

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

0546-874455
Neem contact met ons op

Wijkteam De Greven

Wijkteam De Greven

thuiszorgpersonenalamering

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

0546-874455
Neem contact met ons op

Wijkteam Dorpshart Geesteren

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

06-53871428
Neem contact met ons op

Wijkteam Dorpshart Geesteren

Wijkteam Dorpshart Geesteren

thuiszorgpersonenalamering

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

06-53871428
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Noord

Roomweg 165
7523 BM, Enschede

06-33944342
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Noord

Wijkteam Enschede Noord

thuiszorgpersonenalamering

Roomweg 165
7523 BM, Enschede

06-33944342
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Zuid

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06-33944341
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Zuid

Wijkteam Enschede Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06-33944341
Neem contact met ons op

Wijkteam Geesteren en omstreken

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

06-53871428
Neem contact met ons op

Wijkteam Geesteren en omstreken

Wijkteam Geesteren en omstreken

thuiszorgpersonenalamering

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

06-53871428
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Centrum

Bevrijderslaantje 6
7551 KT, Hengelo

06-20088924
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Centrum

Wijkteam Hengelo Centrum

thuiszorgpersonenalamering

Bevrijderslaantje 6
7551 KT, Hengelo

06-20088924
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Groot Driene

Isaac da Costastraat 95-97
7552 VV, Hengelo

06-51833165
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Groot Driene

Wijkteam Hengelo Groot Driene

thuiszorgpersonenalamering

Isaac da Costastraat 95-97
7552 VV, Hengelo

06-51833165
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Noord

Louis van Gasterenstraat 146
7558 SN , Hengelo

06-20089047
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Noord

Wijkteam Hengelo Noord

thuiszorgpersonenalamering

Louis van Gasterenstraat 146
7558 SN , Hengelo

06-20089047
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Plus

P.C. Borstlaan 123
7555 SL, Hengelo

06-20089188
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Plus

Wijkteam Hengelo Plus

thuiszorgpersonenalamering

P.C. Borstlaan 123
7555 SL, Hengelo

06-20089188
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Sterren Es

Weldamstraat 2
7557 KG Hengelo, Hengelo

06-23607176
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Sterren Es

Wijkteam Hengelo Sterren Es

thuiszorgpersonenalamering

Weldamstraat 2
7557 KG Hengelo, Hengelo

06-23607176
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Zuid

Marnixstraat 1
7553 LC, Hengelo

06-20089198
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Zuid

Wijkteam Hengelo Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Marnixstraat 1
7553 LC, Hengelo

06-20089198
Neem contact met ons op

Wijkteam Tubbergen

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

06-15150192
Neem contact met ons op

Wijkteam Tubbergen

Wijkteam Tubbergen

thuiszorgpersonenalamering

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

06-15150192
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen Oost

Koningsweg 24
7672 GD , Twenterand

06-39570625
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen Oost

Wijkteam Vriezenveen Oost

thuiszorgpersonenalamering

Koningsweg 24
7672 GD , Twenterand

06-39570625
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen West

Koningsweg 24
7672 GD, Twenterand

06-39570625
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen West

Wijkteam Vriezenveen West

thuiszorgpersonenalamering

Koningsweg 24
7672 GD, Twenterand

06-39570625
Neem contact met ons op

Wijkteam Vroomshoop - Den Ham

Linderflier 6
7681 ZL, Vroomshoop

06-20379134
Neem contact met ons op

Wijkteam Vroomshoop - Den Ham

Wijkteam Vroomshoop - Den Ham

thuiszorgpersonenalamering

Linderflier 6
7681 ZL, Vroomshoop

06-20379134
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

06-23601156
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

thuiszorgpersonenalamering

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

06-23601156
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

06-23085415
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

thuiszorgpersonenalamering

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

06-23085415
Neem contact met ons op

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de informatiefolder over thuiszorg van TMZ. U kunt de folder downloaden via deze link.

 

Ervaringen
Mevrouw Berendsen

Mevrouw Berendsen

“De dagbesteding voelt voor mij als thuis”

Lees verder
Angelique Stopel

Angelique Stopel

“Een lach en een knuffel zijn nog altijd het beste medicijn”

Lees verder
Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag? Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

Wijkteam Hengelo Sterren Es

Weldamstraat 2
7557 KG Hengelo, Hengelo

06-23607176
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Sterren Es

Wijkteam Hengelo Sterren Es

thuiszorgpersonenalamering

Weldamstraat 2
7557 KG Hengelo, Hengelo

06-23607176
Neem contact met ons op

Wijkteam Vroomshoop - Den Ham

Linderflier 6
7681 ZL, Vroomshoop

06-20379134
Neem contact met ons op

Wijkteam Vroomshoop - Den Ham

Wijkteam Vroomshoop - Den Ham

thuiszorgpersonenalamering

Linderflier 6
7681 ZL, Vroomshoop

06-20379134
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Centrum

Kerkplein 1
7607 BT, Almelo

06-51833431
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Centrum

Wijkteam Almelo Centrum

thuiszorgpersonenalamering

Kerkplein 1
7607 BT, Almelo

06-51833431
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Schelfhorst

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

06-14665049
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Schelfhorst

Wijkteam Almelo Schelfhorst

thuiszorgpersonenalamering

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

06-14665049
Neem contact met ons op

Wijkteam De Greven

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

0546-874455
Neem contact met ons op

Wijkteam De Greven

Wijkteam De Greven

thuiszorgpersonenalamering

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

0546-874455
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Zuid

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

06-24649260
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Zuid

Wijkteam Almelo Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

06-24649260
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Noord

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

06-14665073
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Noord

Wijkteam Almelo Noord

thuiszorgpersonenalamering

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

06-14665073
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-51052672
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-51052672
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Noord

Roomweg 165
7523 BM, Enschede

06-33944342
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Noord

Wijkteam Enschede Noord

thuiszorgpersonenalamering

Roomweg 165
7523 BM, Enschede

06-33944342
Neem contact met ons op

Wijkteam Bornerbroek

Theresiahof 11
7627 NT, Bornerbroek

06-10157943
Neem contact met ons op

Wijkteam Bornerbroek

Wijkteam Bornerbroek

thuiszorgpersonenalamering

Theresiahof 11
7627 NT, Bornerbroek

06-10157943
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Noord

Louis van Gasterenstraat 146
7558 SN , Hengelo

06-20089047
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Noord

Wijkteam Hengelo Noord

thuiszorgpersonenalamering

Louis van Gasterenstraat 146
7558 SN , Hengelo

06-20089047
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Centrum

Bevrijderslaantje 6
7551 KT, Hengelo

06-20088924
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Centrum

Wijkteam Hengelo Centrum

thuiszorgpersonenalamering

Bevrijderslaantje 6
7551 KT, Hengelo

06-20088924
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Zuid

Marnixstraat 1
7553 LC, Hengelo

06-20089198
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Zuid

Wijkteam Hengelo Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Marnixstraat 1
7553 LC, Hengelo

06-20089198
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Plus

P.C. Borstlaan 123
7555 SL, Hengelo

06-20089188
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Plus

Wijkteam Hengelo Plus

thuiszorgpersonenalamering

P.C. Borstlaan 123
7555 SL, Hengelo

06-20089188
Neem contact met ons op

Wijkteam Dorpshart Geesteren

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

06-53871428
Neem contact met ons op

Wijkteam Dorpshart Geesteren

Wijkteam Dorpshart Geesteren

thuiszorgpersonenalamering

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

06-53871428
Neem contact met ons op

Thuiszorgteam De Borgstaete

Borgstaete 31
7651 LB, Tubbergen

06-24648475
Neem contact met ons op

Thuiszorgteam De Borgstaete

Thuiszorgteam De Borgstaete

thuiszorgpersonenalamering

Borgstaete 31
7651 LB, Tubbergen

06-24648475
Neem contact met ons op

Wijkteam Tubbergen

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

06-15150192
Neem contact met ons op

Wijkteam Tubbergen

Wijkteam Tubbergen

thuiszorgpersonenalamering

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

06-15150192
Neem contact met ons op

Wijkteam Geesteren en omstreken

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

06-53871428
Neem contact met ons op

Wijkteam Geesteren en omstreken

Wijkteam Geesteren en omstreken

thuiszorgpersonenalamering

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

06-53871428
Neem contact met ons op

Wijkteam Albergen

Hoofdstraat 51
7665 AN, Albergen

06-81093642
Neem contact met ons op

Wijkteam Albergen

Wijkteam Albergen

thuiszorgpersonenalamering

Hoofdstraat 51
7665 AN, Albergen

06-81093642
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen Oost

Koningsweg 24
7672 GD , Twenterand

06-39570625
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen Oost

Wijkteam Vriezenveen Oost

thuiszorgpersonenalamering

Koningsweg 24
7672 GD , Twenterand

06-39570625
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen West

Koningsweg 24
7672 GD, Twenterand

06-39570625
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen West

Wijkteam Vriezenveen West

thuiszorgpersonenalamering

Koningsweg 24
7672 GD, Twenterand

06-39570625
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

06-23085415
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

thuiszorgpersonenalamering

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

06-23085415
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Groot Driene

Isaac da Costastraat 95-97
7552 VV, Hengelo

06-51833165
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Groot Driene

Wijkteam Hengelo Groot Driene

thuiszorgpersonenalamering

Isaac da Costastraat 95-97
7552 VV, Hengelo

06-51833165
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Zuid

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06-33944341
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Zuid

Wijkteam Enschede Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06-33944341
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo, Almelo

06-24898514
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

thuiszorgpersonenalamering

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo, Almelo

06-24898514
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-23602394
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-23602394
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Fleminghof

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-24648469
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Fleminghof

Wijkteam Borne - Fleminghof

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-24648469
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - De Watertoren

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-33580451
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - De Watertoren

Wijkteam Borne - De Watertoren

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

06-33580451
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

06-23601156
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

thuiszorgpersonenalamering

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

06-23601156
Neem contact met ons op