TMZ thuiszorg Twente: alle zorg in huis

Op zoek naar thuiszorg in Twente? Vertrouw op TMZ. Wij bieden veel mogelijkheden: van wijkverpleging tot personenalarmering, van dagbehandeling tot zeer specialistische zorg in samenwerking met het ziekenhuis. Huishoudelijke ondersteuning bieden wij niet, daarvoor verwijzen we u naar het WMO-loket van uw gemeente. Onze medewerkers en vrijwilligers zorgen er op betrokken en professionele wijze voor dat u langer thuis kunt blijven wonen. Dit doen zij samen met u en uw naasten. Alleen zo blijft ‘thuis’ werkelijk úw thuis en thuiszorg letterlijk ‘thuis’-zorg.

Thuiszorg Twente: dichtbij en 24 uur per dag

Misschien heeft u een vorm van zorg thuis nodig. Zo kan het zijn dat u zich door een val niet meer veilig voelt in uw eigen huis. Of kunt u niet meer alleen douchen of ’s nachts zelfstandig naar de wc. Of moet die voetwond dagelijks verzorgd worden. Of heeft u door een chronische ziekte verpleegkundige ondersteuning nodig. Voor al deze situaties heeft TMZ een oplossing, dichtbij en 24 uur per dag. Uw zorgbehoefte staat bij ons centraal, de juiste zorg daarop laten aansluiten is ons vak.

Zorgmogelijkheden

Maar waar begint u? Aanvankelijk kunnen al die zorgmogelijkheden als een puzzel op u overkomen. Om die reden bekijken onze wijkverpleegkundigen graag met u welke zorg het best past bij uw behoeften. Zij kunnen u ook voorzien van een passende indicatie. Op de plattegrond onderaan de pagina kunt u zien welk wijkteam bij u in de buurt actief is en kunt u de contactgegevens van de wijkverpleegkundige van dit team raadplegen.

Impressies

Wij rijden op elektriciteit!
Dichtbij en 24 uur per dag.
Samen de nodige zorg bepalen.
Ook in de nacht zijn we er voor u.
Ondersteuning bij geheugenproblematiek.

Kleine teams

De thuiszorg van TMZ werkt in kleine, zelfstandige teams. Zij organiseren uw zorg in samenspraak met u en uw familie. De teamleden weten elkaar gemakkelijk te vinden. Relevante informatie laten ze voor elkaar achter in een elektronisch cliëntendossier, dat u via uw eigen computer, tablet of smartphone zelf ook kunt inzien. Uiteraard zijn deze gegevens uitstekend beveiligd. Hoewel technologische hulpmiddelen steeds gewoner worden in de thuiszorg, zien wij ze uitdrukkelijk als ondersteunend: de menselijke maat en warme zorg staan voorop. 

Zorgplan op maat

De basis van de zorgverlening leggen we met u en uw mantelzorgers vast in een zorgplan. Hierin geven we aan hoe de zorg eruit ziet, wat we ermee willen bereiken en op welke termijn. Regelmatig kijken onze medewerkers met u of de afspraken moeten worden bijgesteld. Uw vaste team houdt steeds een vinger aan de pols. Want zorg werkt het best als u en wij er bewust mee omgaan.

Specialistische kennis

Het wijkteam heeft zo nodig contact met bijvoorbeeld uw huisarts of fysiotherapeut. Uw wijkverpleegkundige of verzorgende kan bovendien altijd een beroep doen op de specialistische kennis binnen TMZ zélf: wij hebben ouderengeneeskundigen in dienst, wondzorgspecialisten en verpleegkundigen met extra ervaring met bijvoorbeeld dementie of diabetes. Zij delen hun kennis met de wijkteams. Ook kunt u zelf gebruikmaken van medewerkers op onze zorglocaties. Wie bijvoorbeeld eens met een geestelijk verzorger wil praten, kan dat bij de vaste zorgmedewerker aangeven. Zo geeft onze wijkzorg toegang tot alle kennis en kunde die TMZ in huis heeft.

Kennis van geheugenproblemen

Veel van onze cliënten hebben geheugenproblemen. Dementie is een veelvoorkomende aandoening, ook bij thuiswonende ouderen. Naarmate meer mensen langer thuis wonen, komen geheugenklachten meer voor en kunnen ze ernstiger worden.

Wanneer geheugenproblemen ontstaan of wanneer dementie is vastgesteld bij u(w familie), kan dit veel vragen oproepen. Onze wijkteams zijn daar goed op ingesteld en beschikken over specifieke kennis en ervaring. Persoonlijke begeleiding door een casemanager dementie kan dan een goede ondersteuning en vraagbaak zijn.

Met vragen kan men ook altijd terecht bij een TMZ-locatie waar we psychogeriatrische verpleeghuiszorg bieden.

Cliëntportaal Caren Zorgt

TMZ vindt het belangrijk om uw zelfstandigheid en het behoud van uw eigen regie zoveel mogelijk te stimuleren. Een manier om hier aan bij te dragen is u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van het cliëntportaal Caren Zorgt. Het cliëntportaal stelt u in staat om op ieder gewenst moment via een computer, laptop of tablet uw zorgdossier in te zien. Wilt u hier meer informatie over? Uw wijkverpleegkundige vertelt u graag meer.

Samenwerken

Samenwerken is een sterk punt van TMZ. We bundelen de krachten van professionals en persoonlijk betrokkenen. We noemden al de huisarts en de fysiotherapeut. Maar we werken ook intensief samen met de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Samen met andere zorginstellingen en het ZGT nemen we deel aan het regionale team ‘ThoeZ Twente'. Zo bieden we onze cliënten hoogwaardige ziekenhuistechnologie en zorg thuis. U kunt denken aan speciale pompen voor optimale pijnbestrijding in de laatste levensfase. Het team van ThoeZ Twente komt niet in plaats van de vertrouwde gezichten van uw eigen team: het helpt bij het opstarten van bepaalde complexere zorg en trekt zich daarna weer terug. Ook de nachtzorg wordt vanuit ThoeZ Twente gegeven.

Oog voor mantelzorgers

Bij TMZ gaat ‘samen zorgen’ verder dan de zorgprofessionals. Uw familie en vrienden zijn minstens zo belangrijk. Onze zorgmedewerkers en vrijwilligers hebben altijd oog voor uw omgeving, uw mantelzorgers. Een goede afstemming van de verwachtingen over en weer is van belang. Kan TMZ iets extra’s betekenen of regelen? Daarnaast biedt TMZ logeeropvang voor cliënten die beschikken over een Wlz-indicatie en thuis de zorg ontvangen. Door middel van dit logeeraanbod kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast worden.

Aanmelden en eigen bijdrage

Wijkverpleging en verzorging is geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Afhankelijk van de persoonlijke situatie en de zorgbehoefte wordt beoordeeld welke indicatie passend is. Onze wijkverpleegkundigen en zorgbemiddelaars helpen u graag bij het aanvragen van een indicatie die aansluit bij uw zorgbehoefte.

Wijkverpleging vanuit de Zvw

Indien u wijkverpleging en verzorging krijgt vanuit de Zvw dan betekent dit dat het gaat om basiszorg. Dit valt buiten het eigen risico. Er wordt dus geen eigen bijdrage gevraagd. Wilt u een afspraak maken met de wijkverpleegkundige om te kijken naar de mogelijkheden om thuis zorg te ontvangen? Bekijk dan hier welk team bij u in de buurt actief is en raadpleeg de bijbehorende contactgegevens.

Wijkverpleging vanuit de Wlz

Als u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u wonen met zorg bij een zorginstelling. Als u liever thuis blijft wonen dan kunt u deze zorg ook thuis ontvangen. De overheid heeft bepaald dat u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage moet betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Onze zorgbemiddelaars kunnen u helpen met uw aanmelding voor een Wlz-indicatie en vertellen u graag meer. U kunt zorgbemiddeling bereiken via 0900 – 2 453 453.

Waar bieden wij thuiszorg?

TMZ biedt thuiszorg in heel Twente. Hieronder kunt u snel en eenvoudig zien welk wijkteam bij u in de buurt actief is. Dit wijkteam bekijkt graag samen met u hoe wij u kunnen ondersteunen.

Op postcode of plaatsnaam zoeken:

Thuiszorgteam De Borgstaete

Borgstaete 31
7651 LB, Tubbergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Thuiszorgteam De Borgstaete

Thuiszorgteam De Borgstaete

thuiszorgpersonenalamering

Borgstaete 31
7651 LB, Tubbergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Albergen

Hoofdstraat 51
7665 AN, Albergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Albergen

Wijkteam Albergen

thuiszorgpersonenalamering

Hoofdstraat 51
7665 AN, Albergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Centrum

Kerkplein 1
7607 BT, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Centrum

Wijkteam Almelo Centrum

thuiszorgpersonenalamering

Kerkplein 1
7607 BT, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Noord

Klokkenbelt 52
7602 AG, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Noord

Wijkteam Almelo Noord

thuiszorgpersonenalamering

Klokkenbelt 52
7602 AG, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Schelfhorst

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Schelfhorst

Wijkteam Almelo Schelfhorst

thuiszorgpersonenalamering

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

thuiszorgpersonenalamering

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Zuid

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Zuid

Wijkteam Almelo Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - De Watertoren

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - De Watertoren

Wijkteam Borne - De Watertoren

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Fleminghof

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Fleminghof

Wijkteam Borne - Fleminghof

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Bornerbroek

Theresiahof 11
7627 NT, Bornerbroek

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Bornerbroek

Wijkteam Bornerbroek

thuiszorgpersonenalamering

Theresiahof 11
7627 NT, Bornerbroek

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam De Greven

Groene Bruglaan 7
7602 RE, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam De Greven

Wijkteam De Greven

thuiszorgpersonenalamering

Groene Bruglaan 7
7602 RE, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Dorpshart Geesteren

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Dorpshart Geesteren

Wijkteam Dorpshart Geesteren

thuiszorgpersonenalamering

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Noord

Roomweg 165
7523 BM, Enschede

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Noord

Wijkteam Enschede Noord

thuiszorgpersonenalamering

Roomweg 165
7523 BM, Enschede

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Zuid

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Zuid

Wijkteam Enschede Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Geesteren en omstreken

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Geesteren en omstreken

Wijkteam Geesteren en omstreken

thuiszorgpersonenalamering

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Centrum

Bevrijderslaantje 6
7551 KT, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Centrum

Wijkteam Hengelo Centrum

thuiszorgpersonenalamering

Bevrijderslaantje 6
7551 KT, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Groot Driene

Isaac da Costastraat 95-97
7552 VV, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Groot Driene

Wijkteam Hengelo Groot Driene

thuiszorgpersonenalamering

Isaac da Costastraat 95-97
7552 VV, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Noord

Louis van Gasterenstraat 146
7558 SN , Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Noord

Wijkteam Hengelo Noord

thuiszorgpersonenalamering

Louis van Gasterenstraat 146
7558 SN , Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Plus

P.C. Borstlaan 123
7555 SL, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Plus

Wijkteam Hengelo Plus

thuiszorgpersonenalamering

P.C. Borstlaan 123
7555 SL, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Sterren Es

Weldamstraat 2
7557 KG Hengelo, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Sterren Es

Wijkteam Hengelo Sterren Es

thuiszorgpersonenalamering

Weldamstraat 2
7557 KG Hengelo, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Zuid

Marnixstraat 1
7553 LC, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Zuid

Wijkteam Hengelo Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Marnixstraat 1
7553 LC, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Tubbergen

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Tubbergen

Wijkteam Tubbergen

thuiszorgpersonenalamering

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen Oost

Koningsweg 24
7672 GD , Twenterand

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen Oost

Wijkteam Vriezenveen Oost

thuiszorgpersonenalamering

Koningsweg 24
7672 GD , Twenterand

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen West

Koningsweg 24
7672 GD, Twenterand

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen West

Wijkteam Vriezenveen West

thuiszorgpersonenalamering

Koningsweg 24
7672 GD, Twenterand

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

thuiszorgpersonenalamering

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

thuiszorgpersonenalamering

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de informatiefolder over thuiszorg van TMZ. U kunt de folder downloaden via deze link.

 

Ervaringen
Angelique Stopel

Angelique Stopel

“Een lach en een knuffel zijn nog altijd het beste medicijn”

Lees verder
Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag? Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

Wijkteam Hengelo Sterren Es

Weldamstraat 2
7557 KG Hengelo, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Sterren Es

Wijkteam Hengelo Sterren Es

thuiszorgpersonenalamering

Weldamstraat 2
7557 KG Hengelo, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Centrum

Kerkplein 1
7607 BT, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Centrum

Wijkteam Almelo Centrum

thuiszorgpersonenalamering

Kerkplein 1
7607 BT, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Schelfhorst

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Schelfhorst

Wijkteam Almelo Schelfhorst

thuiszorgpersonenalamering

Vriezenveenseweg 176
7602 PV, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam De Greven

Groene Bruglaan 7
7602 RE, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam De Greven

Wijkteam De Greven

thuiszorgpersonenalamering

Groene Bruglaan 7
7602 RE, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Zuid

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Zuid

Wijkteam Almelo Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Noord

Klokkenbelt 52
7602 AG, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Noord

Wijkteam Almelo Noord

thuiszorgpersonenalamering

Klokkenbelt 52
7602 AG, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (1)

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Noord

Roomweg 165
7523 BM, Enschede

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Noord

Wijkteam Enschede Noord

thuiszorgpersonenalamering

Roomweg 165
7523 BM, Enschede

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Bornerbroek

Theresiahof 11
7627 NT, Bornerbroek

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Bornerbroek

Wijkteam Bornerbroek

thuiszorgpersonenalamering

Theresiahof 11
7627 NT, Bornerbroek

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Noord

Louis van Gasterenstraat 146
7558 SN , Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Noord

Wijkteam Hengelo Noord

thuiszorgpersonenalamering

Louis van Gasterenstraat 146
7558 SN , Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Centrum

Bevrijderslaantje 6
7551 KT, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Centrum

Wijkteam Hengelo Centrum

thuiszorgpersonenalamering

Bevrijderslaantje 6
7551 KT, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Zuid

Marnixstraat 1
7553 LC, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Zuid

Wijkteam Hengelo Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Marnixstraat 1
7553 LC, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Plus

P.C. Borstlaan 123
7555 SL, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Plus

Wijkteam Hengelo Plus

thuiszorgpersonenalamering

P.C. Borstlaan 123
7555 SL, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Dorpshart Geesteren

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Dorpshart Geesteren

Wijkteam Dorpshart Geesteren

thuiszorgpersonenalamering

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Thuiszorgteam De Borgstaete

Borgstaete 31
7651 LB, Tubbergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Thuiszorgteam De Borgstaete

Thuiszorgteam De Borgstaete

thuiszorgpersonenalamering

Borgstaete 31
7651 LB, Tubbergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Tubbergen

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Tubbergen

Wijkteam Tubbergen

thuiszorgpersonenalamering

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Geesteren en omstreken

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Geesteren en omstreken

Wijkteam Geesteren en omstreken

thuiszorgpersonenalamering

De Aanleg 17
7678 VZ, Geesteren

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Albergen

Hoofdstraat 51
7665 AN, Albergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Albergen

Wijkteam Albergen

thuiszorgpersonenalamering

Hoofdstraat 51
7665 AN, Albergen

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen Oost

Koningsweg 24
7672 GD , Twenterand

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen Oost

Wijkteam Vriezenveen Oost

thuiszorgpersonenalamering

Koningsweg 24
7672 GD , Twenterand

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen West

Koningsweg 24
7672 GD, Twenterand

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Vriezenveen West

Wijkteam Vriezenveen West

thuiszorgpersonenalamering

Koningsweg 24
7672 GD, Twenterand

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (2)

thuiszorgpersonenalamering

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Groot Driene

Isaac da Costastraat 95-97
7552 VV, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Hengelo Groot Driene

Wijkteam Hengelo Groot Driene

thuiszorgpersonenalamering

Isaac da Costastraat 95-97
7552 VV, Hengelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Zuid

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Enschede Zuid

Wijkteam Enschede Zuid

thuiszorgpersonenalamering

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

Wijkteam Almelo Windmolenbroek

thuiszorgpersonenalamering

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo, Almelo

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

Wijkteam Borne - Het Dijkhuis (2)

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Fleminghof

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - Fleminghof

Wijkteam Borne - Fleminghof

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - De Watertoren

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Borne - De Watertoren

Wijkteam Borne - De Watertoren

thuiszorgpersonenalamering

't Dijkhuis 1
7622 CM, Borne

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

Wijkteam Westerhaar - Sibculo (1)

thuiszorgpersonenalamering

Beeklaan 1 (kantoor 0.047)
7676 BC, Westerhaar

0900 - 2453 453
Neem contact met ons op