Tijdelijk verblijf bij TMZ

Woont u nog zelfstandig thuis, alleen of met uw partner? Dan kan het voorkomen dat u tijdelijk hulp en opvang nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u een operatie heeft gehad en verzorging en verpleging nodig heeft bij het herstellen. Of wanneer uw mantelzorger op vakantie gaat, ziek is of omdat uw mantelzorger even op adempauze moet komen. Als het thuis even niet meer gaat, kunt u terecht bij TMZ. Samen bekijken we welke TMZ-locatie het meest geschikt is gezien uw situatie en de beschikbaarheid van de kamers.

Tijdelijk verblijf

Er kunnen verschillende medische oorzaken zijn die zo’n tijdelijk verblijf noodzakelijk maken. Maar er kan ook een andere reden zijn, bijvoorbeeld als uw mantelzorger even wat rust nodig heeft om er daarna weer voor u te zijn. Zo helpt tijdelijk verblijf mee aan het uitstellen van permanent verblijf. Of u gebruik kunt maken van tijdelijk verblijf (en hoe lang) is afhankelijk van uw situatie, (zorg)indicatie en de beschikbaarheid van de kamers.

Impressies

Tijdelijk verblijf bij Het Meulenbelt in Almelo.
Herstellen in een huiselijke omgeving.
Ruime eenpersoonskamers bij De Horst in Almelo.
De gezellige ontmoetingsruimte van De Horst.


Waar bieden wij tijdelijk verblijf?

Tijdelijk verblijf: wat is het eigenlijk?

Er zijn verschillende vormen van tijdelijk verblijf, afhankelijk van uw situatie. Wij maken onderscheid tussen; revalidatiezorg, overbruggingszorg, respijtzorg (Wmo), logeeropvang vanuit de Wet langdurige zorg en het huren van een logeerkamer.

Revalidatiezorg: tijdelijke opname met zorg en multidisciplinaire behandeling
We bieden revalidatiezorg op locatie Het Borsthuis en Het Meulenbelt. Aanmelding verloopt via het transferbureau van het ziekenhuis of via uw eigen huisarts.

Overbruggingszorg: tijdelijke opname vanwege een medische reden
Overbruggingszorg wordt ook eerstelijnsverblijf genoemd (ELV). Het biedt zorg en opvang in een TMZ locatie wanneer u vanwege medische redenen tijdelijk niet meer verantwoord en veilig in uw eigen woonomgeving kunt wonen. U krijgt dan zorg die gericht is op uw herstel en de terugkeer naar huis. Aanmelding hiervoor verloopt via uw eigen (huis)arts of het transferbureau van het ziekenhuis.

TMZ biedt met overbruggingszorg een volwaardig alternatief voor de zorg tussen het ziekenhuis en thuis. Wij benaderen met onze gastvrije, warme inrichting de thuissituatie zo goed mogelijk. Cliënten van Het Hof in Hengelo beschikken over een eenpersoonskamer. Bij afdeling De Horst van TMZ binnen de Ziekenhuisgroep Twente in Almelo zijn zowel een als ook tweepersoonskamers. Men kan gebruik maken van de gemeenschappelijke huiskamer en doet zo mogelijk mee aan leuke activiteiten.

Respijtzorg: tijdelijke opname om uw mantelzorger rust te geven
Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg met als doel uw mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg biedt de mantelzorger even wat tijd voor zichzelf. Wij nemen u dan tijdelijk op en uw mantelzorger kan bijvoorbeeld op vakantie of even op adem komen. Hierdoor kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor naasten langer volhouden. Respijtzorg moet u zelf aanvragen via de gemeente waar u woonachtig bent. Dit wordt beoordeeld en bij akkoord wordt er contact opgenomen met een zorgaanbieder, zoals TMZ.

Bij TMZ kunt u gebruik maken van respijtzorg op de locaties Theresiahof in Bornerbroek, Het Haarhuus in Westerhaar of de Borgstaete in Tubbergen.

Logeeropvang (Wlz): Tijdelijke opname met intensieve zorg
Om gebruik te kunnen maken van deze logeeropvang heeft u een Wlz-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Logeeropvang kan een uitkomst bieden als uw mantelzorger tijdelijk de zorgtaken niet op zich kan nemen. U verblijft dan tijdelijk op de verpleegafdeling van TMZ en krijgt daar de benodigde persoonlijke zorg om daarna weer terug te keren naar huis. De zorgbemiddelaar kijkt samen met u naar de mogelijkheden voor een tijdelijke opname binnen de verpleegafdelingen van TMZ. Of u hiervan gebruik kunt maken is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamers. De kamers zijn niet vooraf voor een vaste periode te reserveren.

Logeerkamer: Tijdelijk verblijf zonder indicatie
Zoekt u een aangepaste plek met zorg in nabijheid tijdens uw vakantie en heeft en een planbare zorgvraag op vaste momenten per dag? Dan is een logeerkamer mogelijk iets voor u. U heeft geen indicatie nodig en huurt een logeerkamer voor een bepaalde periode. Wij bieden logeerkamers in Het Haarhuus in Westerhaar en Borgstaete in Tubbergen. De wijkverpleegkundige kan u hiervoor aanmelden bij zorgbemiddeling van TMZ. Aan de logeerkamer zitten kosten verbonden. Zorgbemiddeling kan u hier meer over vertellen.

Waar bieden wij tijdelijk verblijf?

Wij bieden tijdelijk verblijf binnen een aantal van onze woonzorglocaties. Welke locatie voor u of uw naaste het meest geschikt is, bekijken we graag samen met u. Of u gebruik kunt maken van tijdelijk verblijf (en hoe lang) is afhankelijk van uw situatie, (zorg)indicatie en de beschikbaarheid van de kamers.

Tijdelijk verblijf speelt in op thuissituatie

Een sterk punt van tijdelijk verblijf bij TMZ is dat wij uitstekende contacten onderhouden met uw omgeving thuis. Omdat wij ons goed realiseren dat u weer naar huis gaat, houden wij bewust contact met uw huisarts, wijkverpleegkundige en familie. Om de beste tijdelijke zorg te bieden, weten wij graag hoe het bij u thuis werkt en laten we u bij vertrek graag weer in vertrouwde handen thuis achter. De TMZ-professionals en de mensen om u heen werken daarom als het ware samen in een zorgteam. In dat team heeft ieder een eigen, maar gelijkwaardige rol. Uw welbevinden staat voorop en u behoudt zo veel mogelijk zélf de regie. Zodat u zich op het tijdelijke verblijf ook een beetje ‘thuis’ kunt voelen.

Minder ziekenhuisdagen

In de visie van TMZ voorziet tijdelijk verblijf in een brede maatschappelijke behoefte. Met tijdelijke opvang proberen we te voorkomen dat permanente opvang nodig is. Uw mantelzorger heeft even rust gehad en kan de zorgtaken beter volhouden. En u kunt na een tijdelijke (medische) opname weer in uw vertrouwde thuisomgeving wonen.

Maar ook in het voorkómen van ziekenhuisopnames zien wij een rol voor tijdelijk verblijf: als iemand te ziek is om thuis te kunnen blijven, maar niet ziek genoeg voor een ziekenhuis, is tijdelijk verblijf bij TMZ een mooie tussenvorm. Ditzelfde geldt bij ontslag uit een ziekenhuis. Wij bieden op dat moment passende zorg, op een zo huiselijk mogelijke manier.

Aanmelden

Onze zorgbemiddelaars helpen u graag met uw aanmelding voor tijdelijk verblijf bij TMZ. U kunt Zorgbemiddeling bereiken via het contactformulier of 0900 – 2 453 453.

Contactgegevens

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 5019
7600 GA Almelo
Telefoon: 0900 – 2 453 453

 

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag? Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder