Kwaliteit van de zorg

Kwaliteit is binnen TMZ een sleutelwoord. Naast het bieden van goede zorg betekent het dat cliënten, familie, mantelzorgers, werknemers en vrijwilligers zich veilig en prettig voelen. TMZ doet jaarlijks onderzoek naar de ervaren kwaliteit van bewoners en hun naasten. Bij cliënten met een lichamelijke beperking (somatiek) gebeurt dit door het voeren van persoonlijke gesprekken. Thuiszorgcliënten en vertegenwoordigers van dementerende cliënten vullen een vragenlijst in. TMZ laat de onderzoeken uitvoeren door een onafhankelijk bureau.

Goede kwaliteit van zorg

Uit het laatste onderzoek blijkt dat TMZ opnieuw de goede kwaliteit van de zorg heeft kunnen vasthouden. Uit het onderzoek van november 2017 komt naar voren dat (somatische) cliënten binnen de zorglocaties van TMZ de zorg beoordelen met een 8,3, vertegenwoordigers van dementerende cliënten gaven gemiddeld een 7,8 en thuiszorgcliënten geven de zorg van TMZ een 8,3. Het laat zien dat de zorg bij TMZ als kwalitatief goed wordt ervaren. Toch bieden uitkomsten van onderzoeken vrijwel altijd aanknopingspunten voor gerichte verbeteringen. Door deze onderzoeken bewust uit te voeren krijgen we een goed beeld of deze verbeteringen het gewenste effect hebben gehad. Tevens is er een mantelzorgtevredenheidsonderzoek gehouden, waardoor TMZ inzage heeft gekregen in de vragen van mantelzorgers en ondersteuning die zij nog zouden willen ontvangen.

Uitslagen klanttevredenheidsonderzoeken 2017

Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

TMZ heeft in mei 2016 onderzoek laten doen naar de tevredenheid van haar medewerkers. Hieruit kwam naar voren dat de medewerkers van TMZ trots zijn op de organisatie en hun beroep en voldoening halen uit hun werk. De medewerkerstevredenheid wordt beoordeeld met een 8,0. Toch zijn de goede resultaten geen reden om achterover te leunen. TMZ blijft zich inzetten om haar werkgeverschap verder te verbeteren. Ook de vrijwilligers scoren bij de onderzoeken op alle items hoger dan bij onderzoeken die door het bureau elders in het land zijn gehouden.

Aanbevelen

Binnen de onderzoeken wordt gevraagd in hoeverre iemand TMZ zou aanbevelen bij vrienden en familie. Cliënten die wijkzorg ontvangen gaven hierbij gemiddeld het cijfer 8,7, cliënten met een lichamelijke beperking die in onze zorglocaties verblijven het cijfer 8,2 en vertegenwoordigers van dementerende cliënten een 8,5. Deze vraag is ook aan medewerkers en vrijwilligers gesteld. Medewerkers gaven hierbij gemiddeld het cijfer 8,4 en vrijwilligers een 8,6. TMZ blijft werken aan het in stand houden en creëren van een prettige woon- en werkomgeving.

Kwaliteitskeurmerk

Elk jaar wordt TMZ bezocht door een externe commissie die het kwaliteitssysteem beoordeelt. Dit doen ze onder andere door documenten te beoordelen en gesprekken te voeren met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Eens in de drie jaar vindt een uitgebreid onderzoek plaats. Op basis van dit onderzoek is het ISO-certificaat – een belangrijk kwaliteitskeurmerk – in 2015 opnieuw voor 3 jaar verlengd.

Interne audits

Naast deze onderzoeken die worden uitgevoerd door een extern bureau, zijn er binnen TMZ interne auditcommissies actief die met regelmaat toetsingen uitvoeren. Een interne audit is een toetsing van het kwaliteitssysteem op specifieke thema’s, uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie die hier speciaal voor geschoold zijn. Het doel hiervan is om zicht te krijgen op de stand van zaken rond het kwaliteitssysteem (en dan vooral hoe ermee wordt gewerkt) en medewerkers actief en bewust te betrekken bij kwaliteit.

Veilige woonomgeving

TMZ doet er alles aan om een prettige en veilige woonomgeving te creëren. Dat is haalbaar als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en met respect met elkaar omgaat. Alleen dan kunnen we de best mogelijke zorg verlenen, bij onze cliënten thuis en binnen onze woonzorglocaties. Om dat te blijven doen hebben we wederzijdse afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het document ‘Zo zijn onze manieren’. De afspraken gelden voor alle betrokkenen bij TMZ, dus ook voor cliënten, familieleden, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. 

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag? Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens. Langskomen bij een van onze wijksteunpunten kan natuurlijk ook. De koffie staat voor u klaar.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376 Lees verder

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376

Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525 Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525

Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo

Lees verder

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

thuiszorg

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede
Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo
Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder