Klachtenregeling van TMZ

U heeft iets meegemaakt in de zorg bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) waarover u niet tevreden bent. U wilt hierover misschien een klacht indienen. Hieronder leest u hoe de klachtenregeling van TMZ werkt en hoe TMZ met uw klacht omgaat.

Tevredenheid telt

Het is voor TMZ belangrijk dat iedere cliënt, diens partner en/of familie tevreden is over de geboden zorg. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als deze gevoelens van onvrede kenbaar gemaakt worden, zodat wij deze onvrede om kunnen zetten naar nog betere zorg- en dienstverlening.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van TMZ dan kunt u daarover in de eerste plaats terecht bij de medewerker die u de dienst heeft verleend. Meestal is zo’n gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing, of als u zo’n directe benadering te moeilijk vindt, dan kunt u altijd terecht bij de leidinggevende van de betreffende medewerker. In al deze gevallen kunt u tevens de hulp van de klachtenfunctionaris binnen TMZ inroepen.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is een medewerker van TMZ. Hij heeft als taak het geven van informatie en advies naar aanleiding van uw vragen en klachten. De functionaris kan u op verschillende manieren helpen; bijvoorbeeld door naar u te luisteren, voor u te bemiddelen, een gesprek tot stand te brengen met de betrokkenen of u te wijzen op andere mogelijkheden. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden eventuele verdere stappen ondernomen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via tel. 0900 - 2 453 453 of via het e-mailadres: klachtenfunctionaris@triviummeulenbeltzorg.nl.

De Klachtencommissie TMZ

Het kan zijn dat u, ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris, niet tevreden bent over de wijze van afhandeling. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Klachtencommissie TMZ. Deze commissie heeft tot taak de klacht te beoordelen en de directie zwaarwegend te adviseren over de verdere afhandeling van de klacht. De commissie heeft een onafhankelijk karakter en bestaat uit tenminste drie leden. De commissie kan alleen schriftelijke klachten in behandeling nemen. Als u het lastig vindt de klacht op papier te zetten, dan kan de kwalititeitsfunctionaris van TMZ u daarbij helpen. Tot slot TMZ wil graag dat u, uw familielid of relatie tevreden is over de geboden zorg. Verbetersuggesties van uw kant zijn dan ook welkom. Deze kunt u te allen tijde bespreken met de afdelingsleiding.

Indien u besluit een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klachtencommissie TMZ kunt u dit richten aan: Secretariaat Klachtencommissie TMZ, p/a ’t Dijkhuis 1, 7622 CM te Borne. Het reglement van de Klachtencommissie TMZ kunt u hier downloaden of opvragen bij de klachtenfunctionaris of bij het Secretariaat van de Klachtencommissie TMZ via tel. 0900 - 2 453 453.

Mogelijke vervolgstappen

Bent u het niet eens met het oordeel van de Klachtencommissie van TMZ? Dan kunt u nog vervolgstappen ondernemen. Hierbij zijn er twee mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen uw klacht voor te leggen aan de (externe) Geschillencommissie. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht en kan een gelimiteerde claim inwilligen. Een andere mogelijkheid is dat een rechter een bindende uitspraak doet over de klacht. Deze kan een ongelimiteerde claim inwilligen.

Verbetersuggesties

TMZ wil graag dat u, uw familielid of relatie tevreden is over de geboden zorg. Verbetersuggesties van uw kant zijn dan ook welkom. Deze kunt u te allen tijde bespreken met de afdelingsleiding.

Brochure

Wilt u alle informatie nog eens rustig doorlezen? download dan de brochure. 

Moeder Ella en dochter Petra

Moeder Ella en dochter Petra

“Het bevalt ons hier heel goed”

Lees verder
Aly en Berend Weitering

Aly en Berend Weitering

"We kunnen weer bij elkaar zijn"

Lees verder
Zus Brughuis

Zus Brughuis

“Ik hoop hier honderd te worden"

Lees verder
Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag? Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder