Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Personenalamering
 • Waar biedt TMZ personenalarmering?
  TMZ biedt personenalarmering in haar gehele werkgebied. Dit zijn de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.
 • Voor wie is personenalarmering bedoeld?
  Een personenalarm biedt voornamelijk geruststelling voor mensen die: een valrisico hebben, net uit het ziekenhuis komen, langdurig ziek zijn of minder mobiel zijn. TMZ biedt personenalarmering met professionele zorgopvolging, u bent dan voor deze opvolging in zorg bij TMZ.
 • Hoe kan ik een personenalarm aanvragen?
  Voordat u personenalarmering aanvraagt, vragen wij u eerst contact op te nemen met het TMZ wijkteam bij u in de buurt. Dat doet u door te bellen naar: 0900 - 2453 453. Daarna kunt u de personenalarmering aanvragen bij Alerta.
 • Wat zijn de kosten van een personenalarm?
  Voor personenalarmering betaalt u een vast bedrag per maand, inclusief service en onderhoud van de apparatuur. Daarnaast betaalt u eenmalige aansluitkosten voor het installeren van de alarmeringsapparatuur in uw woning. De apparatuur kan op iedere soort telefoonlijn worden aangesloten (bijvoorbeeld analoog, digitaal, glasvezel of ISDN). U betaalt tevens een vast bedrag per maand voor de digitale sleutelkuis aan uw woning.
 • Zijn er aanpassingen aan mijn woning nodig?
  Om u snel en veilig goede zorg te kunnen leveren is het van belang dat onze zorgmedewerkers toegang hebben tot uw woning. Daarom werken wij met de meest veilige digitale sleutelkluis, deze wordt bevestigd bij uw voordeur.
Veelgestelde vragen over Thuiszorg
 • Waar biedt TMZ thuiszorg?
  TMZ biedt thuiszorg in bijna heel Twente.
 • Moet ik betalen voor thuiszorg?
  Om in aanmerking te komen voor wijkverpleging heeft u een indicatie nodig. Op basis van uw zorgbehoefte wordt bepaald welke indicatie passend is en wordt er gekeken onder welke wet dit valt. Indien de zorg die u ontvangt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, dan betaalt u geen eigen bijdrage. Indien de zorg die u ontvangt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, dan betaalt u een eigen bijdrage aan Centraal Administratiekantoor (CAK). De overheid heeft dit bepaald. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Onze zorgbemiddelaars kunnen u hier meer over vertellen.
 • Hoe kan ik mij aanmelden voor thuiszorg van TMZ?
  Neem hiervoor contact op met één van onze zorgbemiddelaars via 0900 - 2 453 453.
Veelgestelde vragen over Dagbehandeling
 • Wanneer kan ik de dagbehandeling van TMZ bezoeken?
  U kunt van maandag tot en met vrijdag de dagbehandeling van TMZ bezoeken. Afhankelijk van uw situatie en indicatie kunt u kiezen op welke dag of welke dagen u wilt komen.
 • Hoe kan ik me aanmelden voor dagbehandeling?
  Dagbehandeling valt sinds 1 januari 2021 onder de Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntengroepen (GZSP). Als u de dagbehandeling van TMZ wilt bezoeken, dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw eigen huisarts. De deelname aan dagbehandeling wordt vergoed door uw eigen zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering, waarbij u aanspraak maakt op het jaarlijks eigen risico. Het is mogelijk om bij uw zorgverzekeraar een machtiging voor vervoer naar/van de dagbehandeling aan te vragen, hiervoor geldt een jaarlijkse eigen bijdrage. Wilt u meer weten over de dagbehandeling, neem dan contact op met de zorgbemiddeling van TMZ. Als u over een Wlz-indicatie beschikt, heeft u ook de mogelijkheid om onze dagbehandeling te bezoeken. Onze zorgbemiddeling vertelt u graag meer.
 • Kan ik de dagbehandeling bezoeken als ik beschik over een WLZ-indicatie?
  Ja, als u over een Wlz-indicatie beschikt heeft u ook de mogelijkheid om onze dagbehandeling te bezoeken. Onze zorgbemiddelaars vertellen u graag meer.
 • Hoe is het vervoer geregeld?
  Vraag onze zorgbemiddeling naar de mogelijkheden met betrekking tot het vervoer (halen en brengen) naar de dagbehandeling van TMZ.
Veelgestelde vragen over Tijdelijk verblijf
Veelgestelde vragen over Behandeldienst
Veelgestelde vragen over Revalidatie
Veelgestelde vragen over Invasieve beademing
Veelgestelde vragen over Verpleeghuiszorg
 • Wordt verpleeghuiszorg vergoed?
  De indicatie die u nodig heeft om op een verpleeghuisafdeling te gaan wonen, is een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en heeft de vorm van een zorgprofiel. Zo’n zorgprofiel varieert al naar gelang de zorgbehoefte. De overheid heeft bepaald dat u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage moet betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Bezoek de website www.hetcak.nl voor meer informatie. Onze zorgbemiddelaars helpen u graag met uw aanmelding voor de verpleeghuiszorg van TMZ. Zij weten de weg in ‘zorgland’ en kunnen u goed begeleiden. U kunt zorgbemiddeling bereiken via 0900 – 2 453 453.
 • Kan ik logeren bij mijn partner/naaste die binnen een woonzorgcomplex van TMZ verblijft?
  In veel gevallen is het mogelijk om te blijven logeren. De afdeling kan u meer vertellen over de kosten die hieraan zijn verbonden. Onze zorgmedewerkers zetten zich in om het logeren voor u en uw partner zo comfortabel mogelijk te maken.
 • Met welke kosten moeten we rekening houden en wie betaalt wat?
  In het document ‘Wie betaalt wat’ (te vinden op onze download-pagina) vindt u informatie over de kosten voor wonen en zorg. Een groot deel van de kosten wordt vergoed vanuit de overheid (Wet langdurige zorg), maar er zijn ook zaken die u zelf moet betalen of waar u aan mee moet betalen. Wij hebben een overzicht voor u gemaakt.
 • Als mijn moeder op een gesloten afdeling woont, mag ik haar dan wel een middag mee naar huis nemen?
  Ja, in overleg met de verzorging kan dat.
 • Zijn er wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis?
  Indien u geen voorkeur heeft voor een specifieke locatie dan is de kans groot dat er op korte termijn plek is in een van onze verpleeghuizen. Als u voorkeur heeft voor een specifieke locatie dan kan de wachttijd verschillen. Dit kan variëren van enkele dagen/weken tot 6 maanden en langer. Of er snel plek voor iemand is hangt af van verschillende factoren. Bij een langere wachttijd zoeken wij samen met u naar een oplossing en kijken we of u tijdelijk ergens anders kunt wonen. Vragen over het actuele aanbod van verpleeghuisplekken kunt u stellen aan de zorgbemiddelaar van TMZ. U kunt zorgbemiddeling bereiken via het algemene nummer: 0900 – 2 453 453.
 • Is het mogelijk om eigen spullen mee te verhuizen naar een verpleeghuis?
  Ja, persoonlijke spullen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe woonomgeving. Op de ene TMZ-locatie is daarvoor meer ruimte dan op de andere. Daarom gaat dit altijd in overleg.
 • Ik zou graag eens komen kijken en misschien locaties vergelijken. Kan dat?
  Ja, u bent altijd welkom. Het best kunt u dit even met de zorgbemiddelaar overleggen, dan zorgen we ervoor dat iemand tijd heeft om u uitleg te geven.
Veelgestelde vragen over Hospice
Veelgestelde vragen over De Greven (Almelo)
Veelgestelde vragen over De Horst (Almelo)
Veelgestelde vragen over De Theresiahof (Bornerbroek)
 • Waar kan ik parkeren bij De Theresiahof?
  De Theresiahof beschikt over eigen parkeergelegenheid, waar u gratis kunt parkeren. Als de parkeerplaats vol is, kunt u ook gratis parkeren rondom het woonzorgcomplex in Bornerbroek.
 • Hoe kom ik in aanmerking voor een woning bij De Theresiahof?
  Om in aanmerking te komen voor een appartement in De Theresiahof is een Wlz-indicatie ‘beschut wonen met begeleiding en verzorging’ nodig. De zorgbemiddelaar van De Theresiahof bespreekt graag samen met u de mogelijkheden.
Veelgestelde vragen over Het Meulenbelt (Almelo)
 • Kan ik een rondleiding krijgen bij Het Meulenbelt?
  Uiteraard, u kunt een afspraak maken met onze zorgbemiddelaars of bellen met het telefoonnummer 0900 - 2 453 45.
 • Hoe kom ik in aanmerking voor revalidatie bij Het Meulenbelt?
  U kunt bij Het Meulenbelt revalideren als u na een verblijf in het ziekenhuis niet direct terug kunt naar uw eigen woning. Bijvoorbeeld als u te maken heeft gehad met een botbreuk, een heupoperatie, een hartinfarct of een beroerte. U kunt contact opnemen met de zorgbemiddelaars van TMZ om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.
 • Hoe kom ik in aanmerking voor opname bij Hospice Het Meulenbelt?
  Voor opname in een hospice is een indicatie voor palliatieve zorg nodig van het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie kunt u samen met uw huisarts of specialist uit het ziekenhuis aanvragen. Ook de zorgbemiddelaars van TMZ kunnen u - samen met de specialist ouderengeneeskunde - helpen bij het indienen van een aanvraag.
 • Hoe kan ik me aanmelden voor de dagbehandeling?
  Onze zorgbemiddelaars helpen u graag met uw aanmelding. Zij weten de weg in ‘zorgland’ en kunnen u goed begeleiden. Uiteraard bent u ook vrij om dit zelf te (laten) regelen.
Veelgestelde vragen over Het Weggeler (Almelo)
Veelgestelde vragen over Het Dijkhuis (Borne)
Veelgestelde vragen over Het Borsthuis (Hengelo)
 • Kan ik een rondleiding krijgen bij Het Borsthuis?
  Uiteraard, u kunt een afspraak maken met onze zorgbemiddelaars of bellen met het telefoonnummer 0900 - 2 453 453.
 • Hoe kom ik in aanmerking voor revalidatie bij Het Borsthuis?
  U kunt bij Het Borsthuis revalideren als u na een verblijf in het ziekenhuis niet direct terug kunt naar uw eigen woning. Bijvoorbeeld als u te maken heeft gehad met een botbreuk, een heupoperatie, een hartinfarct of een beroerte. U kunt contact opnemen met de zorgbemiddelaars van TMZ om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.
 • Hoe kan ik me aanmelden voor de dagbehandeling?
  Onze zorgbemiddelaars helpen u graag met uw aanmelding. Zij weten de weg in ‘zorgland’ en kunnen u goed begeleiden. Uiteraard bent u ook vrij om dit zelf te (laten) regelen.
Veelgestelde vragen over Het Hof (Hengelo)
Veelgestelde vragen over De Borgstaete (Tubbergen)
Veelgestelde vragen over Erve Mensman (Geesteren)
Veelgestelde vragen over Meulenhof (Tubbergen)
Veelgestelde vragen over De Weemelanden (Vriezenveen)
Veelgestelde vragen over 't Haarhuis (Westerhaar)
Veelgestelde vragen over Algemeen
 • Wat doet TMZ op het gebied van duurzaamheid?
  TMZ streeft ernaar om duurzame keuzes te maken. Meer informatie hierover is te vinden bij 'Duurzaamheid' onder het kopje 'Over ons'.
 • Wat kun je als bewoner bij TMZ eten?
  Lekker eten in een sfeervolle omgeving vinden wij belangrijk. Bij TMZ kunt u iedere dag zelf een maaltijd kiezen van de menukaart. Ook kunnen wij rekening houden met wensen en diëten. De medewerkers van de restaurants vertellen u graag meer.
 • Worden er binnen TMZ ook activiteiten georganiseerd?
  Binnen TMZ worden veel activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan creatieve activiteiten, muziekactiviteiten, gymnastiek, koken of gezelschapsspellen. Wij proberen de activiteiten zoveel mogelijk op uw wensen af te stemmen.
 • Waar zijn de verschillende TMZ-locaties gevestigd?
  TMZ heeft locaties in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.
 • Hoe zien de kamers eruit?
  Dit verschilt per locatie. Bekijk de sfeerimpressies van de gewenste locatie om een goede indruk te krijgen. Een rondleiding is natuurlijk ook altijd mogelijk.
 • Biedt TMZ ook mogelijkheden voor een spoedopname?
  Informeer bij één van onze zorgbemiddelaars naar de actuele mogelijkheden. Zorgbemiddeling is te bereiken via telefoonnummer 0900 – 2 453 453.
 • Kan ik ook bij TMZ terecht voor revalidatie?
  Ja, TMZ biedt revalidatie in Het Meulenbelt in Almelo en Het Borsthuis in Hengelo.
 • Wat is het rook(vrij) beleid bij TMZ?
  Roken is in de gebouwen en op het terrein van TMZ niet toegestaan voor medewerkers, naasten van bewoners, bezoekers en vrijwilligers. Voor bewoners is er per locatie een plek buiten op het terrein van TMZ toegewezen om te roken. Met roken bedoelen wij alle soorten rookwaar, waaronder ook de e-sigaret.
Veelgestelde vragen over Vrijwilligerswerk
Veelgestelde vragen over Nieuwbouw Het Meulenbelt
Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag? Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder