Een klankbord voor alle cliënten en bewoners

Als u zorg ontvangt, thuis of binnen een zorginstelling, dan gaat dat gepaard met veel indrukken, emoties en (zorg)vragen. Zo ook bij TMZ, waar de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/bewoners worden behartigd door de cliëntenraad. Het is een onafhankelijk orgaan dat bestaat uit cliënten/bewoners en familieleden.

Cliëntenraad

Iedere regio waarin TMZ aanwezig is, inclusief de wijkzorg, heeft een eigen cliëntenraad. Afgevaardigden hiervan vormen samen de centrale cliëntenraad die regelmatig overleg heeft met de Raad van Bestuur van TMZ. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Klankbord

Elke cliëntenraad wil een klankbord zijn voor alle cliënten/bewoners. Samen bekijkt de cliëntenraad TMZ continu door de bril van de cliënt/bewoner. De cliëntenraad volgt nauwlettend het beleid en de actualiteiten die invloed kunnen hebben op de kwaliteit en veiligheid van zorg en verblijf. Op basis van informatie van de betreffende locatie, het actuele beleid en ervaringen van cliënten/bewoners wordt er een mening gevormd. Dit wordt besproken met de regiomanager of de Raad van Bestuur.

Taken

  • De raad weet wat er leeft onder de cliënten/bewoners en spreekt dat uit naar de regiomanager en de Raad van Bestuur.
  • De raad adviseert de directie met als doel de kwaliteit van de dienstverlening en zorg te verbeteren.
  • De raad en het management trekken samen op als het gaat om betere zorg, een veilige leefomgeving en een gezonde organisatie.
  • De raad wordt in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en krijgt de gelegenheid zijn mening te geven. Bestuur en management houden rekening met deze mening.

Bewoners en familie onmisbaar voor cliëntenraad

Om een cliëntenraad goed te laten functioneren is het van belang dat bewoners en familie hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening in TMZ onder zijn aandacht brengt. Bewoners en familieleden zijn immers ervaringsdeskundigen. Zij ondervinden de zorg- en dienstverlening aan den lijve. Zaken die voor verbetering vatbaar zijn en die ook gewenst zijn worden bij de regiomanager en de Raad van Bestuur bespreekbaar gemaakt. In overeenstemming met zijn taak en bevoegdheden brengt de cliëntenraad hierover advies uit.

Op basis van o.a. ervaringen van cliënten/bewoners vormt de cliëntenraad een mening.
In overeenstemming met haar taak en bevoegdheden brengt de cliëntenraad adviezen uit.
De cliëntenraad overlegt periodiek (4/6 weken) met het regiomanagement.
Kan iets nog beter voor de cliënt/bewoner? Dan maakt de cliëntenraad zich daar hard voor.
De cliëntenraad verneemt van bewoners en familie hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening in TMZ.

Overleg

De cliëntenraad overlegt periodiek (4/6 weken) met het regiomanagement. Ook een leidinggevende of een deskundige uit een ander vakgebied neemt regelmatig deel aan dit overleg om iets toe te lichten. Bij dit overleg krijgt de cliëntenraad schriftelijke en mondelinge informatie over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten/bewoners. De cliëntenraad geeft advies over onder meer voeding, leefklimaat, veiligheid, hygiëne, activiteiten en bouwplannen. De cliëntenraad heeft instemmings- en adviesrecht bij deze onderwerpen.

De praktijk

De cliëntenraad hecht veel waarde aan de manier waarop de zorg- en dienstverlening in de praktijk te werk gaat en zich ontwikkelt. Meer dan 2000 cliënten maken jaarlijks gebruik van de hulp- en dienstverlening van TMZ. Daarom wil de cliëntenraad weten wat de ervaringen zijn (geweest). De cliëntenraad werkt hiertoe met signalen uit de praktijk. Wij praten niet over personen (privacy) maar altijd over zaken die alle bewoners betreffen. Enkele voorbeelden: inspraak in het zorgleefplan, voldoende aandacht en bereikbaarheid van de hulpverlening, continuïteit in de zorg, afspraken nakomen en veiligheid. Voor individuele klachten kan men terecht bij de leidinggevende van de afdeling of bij de regiomanager. Biedt een gesprek geen oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie.

Cliëntenraad TMZ

Heeft u een vraag of opmerking? Wij horen graag van u. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Het is ook mogelijk een brief te sturen: Secretaris Cliëntenraad. Postbus 5019, 7600 GA Almelo

0900 - 2 453 453

Stuur ons een e-mail
Onze locaties

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder