Speciale pijncoach herkent eerder signalen

Met het opleiden van verpleegkundigen tot pijncoach wil TMZ het welzijn en welbevinden van vooral kwetsbare ouderen verder vergroten. Afgelopen donderdag, 24 mei, werd in Het Meulenbelt de aftrap gegeven door de Werkgroep Pijn. Ruim twintig collega’s, afkomstig van alle locaties, deden eraan mee. Zij brengen hun nieuwe kennis over aan collega’s op de afdelingen.

Ze hebben er dagelijks mee te maken; dementerende bewoners die kreunen, jammeren, naar het hoofd of een ledemaat grijpen, ineenkrimpen bij de minste of geringste aanraking en afwerend gedrag vertonen. Je hebt het vermoeden dat ze (ergens) pijn hebben, maar weet vaak niet of dit vermoeden juist is. Wetenschappelijk onderzoek wijst ook uit dat veel kwetsbare ouderen niet behandeld worden voor hun pijn, omdat het niet gezien of herkend wordt. Dat is op de eerste plaats natuurlijk vervelend voor de cliënt die het niet kan aangeven. Het kan leiden tot afwijkend en grensoverschrijdend gedrag wat weer kan leiden tot onrust onder andere bewoners. Voor medewerkers is een dergelijke situatie ook een lastige. De opleiding tot pijncoach moet leiden tot snellere herkenning en een adequate reactie van zorgmedewerkers.

Handvat

De studiemiddag in Het Meulenbelt werd geleid door fysiotherapeute en voorzitter van de werkgroep Coran Ongering en de verpleegkundig specialisten Ingrid Seiger en Rianne Flietstra. Coran raakte betrokken bij de werkgroep op aangeven van artsen van TMZ. Zij kregen de richtlijn Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen van Verenso, de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. Via de VAR kwam het op de agenda van de Raad van Bestuur. “Er ligt een en document dat ons een handvat biedt om gericht met dit probleem aan het werk te gaan”, zegt Coran. “Tal van organisaties en instellingen hebben eraan meegewerkt. Uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de richtlijn, blijkt dat er bij 25 tot 40 procent van de kwetsbare ouderen sprake is van een zogeheten onderrapportage. Oftewel, ze hebben pijn, maar dat wordt niet als zodanig herkend. Het zou mooi zijn als wij dat percentage met onze benadering fors kunnen terugbrengen bij ons bewoners.”

TMZ maakt op adequate wijze werk van internationaal onderzoek


Instrument

Een van de aanbevelingen is het gebruik van een observatie instrument om de pijn in kaart te kunnen brengen. Met name bij die mensen die het zelf niet kunnen aangeven. Er is sinds januari 2018 een instrument vrijgegeven (PAIC) dat internationaal en nationaal getest is. “Dit gaan wij nu gebruiken. Het wordt ook als eerste ingezet bij onbegrepen gedrag. Eerst moet de pijn worden uitgesloten.”
De fysiotherapeute vertelde erover in haar inleiding. Aansluitend deden Ingrid en Rianne afwisselend de theorie over pijn uit de doeken, die werd verduidelijkt met talrijke sheets. Zij gaven ook tekst en uitleg over door Coran genoemde observatielijsten PAIC wat staat voor Pain Assessment in Impaired Cognition. Aan de hand van twee filmpjes werd geoefend met het toepassen van de observatielijsten. Het ging om het interpreteren van verschillende gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. Ze moesten op een schaal van 0 tot en met 3 worden beoordeeld. De optelsom van het geheel gaf de mate en ernst van de pijn aan en uitsluitsel over hoe verder te handelen.

VAR

Tot de aandachtige luisteraars behoorde ook Fred Schrander, voorzitter van de Raad van Bestuur van TMZ. In zijn openingswoord benadrukte hij niet alleen het grote belang van het onderwerp, maar had hij ook een vraag aan de ‘leerlingen’: ‘weten jullie hoe dit onderwerp op de agenda is gekomen?’ Stilte. “Vanuit de VAR”, gaf hij zelf het antwoord. “Ook psychiaters, artsen, de cliëntenraad en andere disciplines hebben het aangekaart. Jullie zijn de mensen uit de dagelijkse praktijk, weten wat er gebeurt. Geef het bij de VAR aan als er zorginhoudelijke zaken zijn. Wij (Raad van Bestuur) participeren daarin. Zo bepalen jullie zo in hoge mate wat er op onze agenda komt.”
Na afloop waren tal van positieve reacties te horen van de kersverse pijncoaches. “Fijn om nu een handvat voor de psychogeriatrische bewoners te hebben.” “Ik kan nu mijn onderbuikgevoel staven.” “De rol als coach onbegrepen gedrag wordt door deze samenvoeging ook meer belicht.” “Fijn om te weten dat de organisatie hierachter staat en dat het heel belangrijk gevonden wordt.” De bevindingen van Verenso zijn inmiddels ingebed in het beleid van TMZ.

Het laatste nieuws
Onze locaties

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376 Lees verder

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376

Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede
Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo

Lees verder

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

thuiszorg

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede
Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo
Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder