Boeiende en leerzame themabijeenkomst

Hoe kunnen wij het beste zorg verlenen aan bewoners met een migratieachtergrond? Deze vraag stond onlangs centraal in een bijeenkomst rond het thema culturele verschillen. Bijna 100 verpleegkundigen, verzorgenden en andere TMZ’ers beleefden een boeiende en interessante middag. Leerzaam en verhelderend ook, niet in de laatste plaats door de inbreng van Islamdeskundige Enis Odaci en Simon Saliba en Ruben van der Kaap, die de Syrisch Orthodoxe geloofsgemeenschap vertegenwoordigen.

Open houding

Initiatiefnemers en organisatoren van de themabijeenkomst in De Zwanenhof in Zenderen waren verpleegkundigen van Het Hof en de commissie Ethiek. Aanleiding vormde een casus in de Hengelose locatie, die uitvoerig werd toegelicht. Bert Maathuis, geestelijk verzorger van TMZ, vertelde aansluitend in zijn welkomstwoord dat er in de afgelopen tijd intern eerst drie workshops zijn gegeven, ter voorbereiding op de themabijeenkomst. Dat hierbij de deelname door vertegenwoordigers van andere culturen van groot belang was, stond van meet af aan vast. “We willen in gesprek vanuit een open houding en om te leren over andere culturen. Vertrouwen en het handelen vanuit het belang van anderen centraal staat. Dit belang is niet los te zien van de culturele herkomst. Verpleegkundigen hebben gezegd dat er op dit terrein nog wat valt te leren.”

Blijf in gesprek

En geleerd werd er! Van Enis Odaci om te beginnen. Hij kwam als tweejarige in het kader van gezinshereniging vanuit Antiochie (Turkije) naar Nederland, waar zijn vader sinds 1977 woonde. Hij vertelde hoe hij enkele inbreng kreeg bij de begrafenis van zijn op 56-jarige leeftijd in een ziekenhuis overleden vader. Overeenkomstig de Islamitische gewoontes werd een commissie van mannen gevormd die alles regelden. In korte tijd verzamelden zich 100 mensen rond het bed van zijn vader, eveneens overeenkomstig de Islamitische regel dat een overledene binnen 24 uur moet worden begraven. Onbekendheid met rituelen en een gebrekkige communicatie leidden tot een gespannen situatie met artsen en verpleegkundigen. “Het lijden van mijn vader trok als een bioscoopfilm aan mij voorbij”, zei hij.

Odaci had ook een antwoord op de vraag hoe je als zorgverlener rekening kunt houden met culturele verschillen. “Organiseer een voortdurend gesprek. Een intakegesprek is prima, maar het is een dynamisch gesprek dat doorgaat tot en met het overlijden. Koers niet alleen op protocollen en regels, maar ook op innerlijke waarden. Alles wat een familie doet gebeurt vanuit zorg en het verlangen om te helpen. Stel een contactpersoon aan, want de taalbarrière is een groot probleem, oordeel niet te snel en geeft ruimte zonder alles in te willigen.”

Communicatie

Ook Simon Saliba en Ruben van der Kaap noemden goede communicatie van groot belang voor de zorg aan bewoners uit andere culturen, aangevuld met tijd. Ruben was blij met de mogelijkheid om tekst en uitleg te geven. “Ik heb het niet eerder meegemaakt dat een zorginstelling zo bereid is om zich te verdiepen in andere culturen”, verklaarde hij. De twee sprekers gingen vervolgens in op de herkomst en het lijden van de Syrisch orthodoxe gemeenschap in ons land. Een lijden dat volgens hen eeuwenlang is gekenmerkt door verliezen, door tussen oorlogen in te zitten. Met name ouderen worstelen met trauma’s, zijn wantrouwend en snel bang.

Erkenning en kerk

“Zij begrijpen niet dat het hier anders is. Erkenning is voor hen van groot belang, evenals het betrekken van de kerk bij een ziekteproces. Ziek zijn wordt beschouwd als een voorbereiding op het eeuwig leven. De kerk is altijd nodig. Laat een priester komen aan het sterfbed, het is een pijnpunt dat een communie wordt gegeven door een vrijwilliger. Dat mag ook geen vrouw zijn. Communiceer hierover, vraag tot welke parochie een bewoner behoort en welke priester er is. Alleen al het feit dat je er om vraagt en betrokkenheid toont is vertrouwenwekkend.”

Blind staren

Na afloop werd er doorgepraat in meerdere gespreksrondes en in verschillende samenstellingen. Een van de aanwezigen kwam hierbij met een opmerking die de middag in een relativerende context plaatste. Volgens haar moeten wij ons niet blind staren op andere culturen die bewoners uit andere landen met zich meebrengen. Ook onder Nederlanders zijn er cultuurverschillen. Tussen plattelanders en stedelingen bijvoorbeeld. De themamiddag werd muzikaal opgeluisterd met optredens van het Wereldvrouwenkoor Sista’s. Na afloop was er een informeel samenzijn en tafels met schalen boerenkool met worst en hete bliksem met falafel. Ook de baklava die aan het begin van de middag klaar stond ging er in als koek.

Het laatste nieuws
Meer bezoek voor bewoners en cliënten

2020-06-26 11:01:00 Algemeen

Vanaf deze week (29 juni) opent TMZ weer onbeperkt de deuren van alle locaties (de exacte datum verschilt per locatie). Bewoners en cliënten mogen dagelijks bezoek ontvangen, het aantal mensen dat tegelijkertijd kan komen is afhankelijk van de grootte van de kamer van de bewoner.

Lees verder
Onze locaties

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376 Lees verder

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376

Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525 Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525

Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo

Lees verder

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

thuiszorg

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede
Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo
Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder